Επειδή η ξεκούραση μπορεί να συνδυαστεί και με δουλειά, φροντίσαμε να καλύψουμε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου με ασύρματο δίκτυο ώστε μπορείτε να εργασθείτε απομακρυσμένα!