Προς κάθε ενδιαφερόμενο,

Εν όψει της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι  η « Γ.ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ Α.Ε » έχει δεσμευθεί εδώ και αρκετούς μήνες σε ένα σχέδιο προετοιμασίας που θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση μας με τον Κανονισμό έως την 25 Μαΐου του 2018, ημερομηνία στην οποία τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός.

Ο GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Ε.Κ. 2016/679) είναι η σημαντικότερη διάταξη προστασίας δεδομένων από την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 και ορίζει ένα τυποποιημένο σύνολο κανόνων για την προστασία δεδομένων, κοινό σε επίπεδο ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων ταυτόχρονα με την αύξηση των υποχρεώσεων των εταιρειών.

 Η « Γ.ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ Α.Ε» επιδεικνύει εδώ και χρόνια μεγάλη αφοσίωση και ευαισθησία στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα συνεχίσει να πράττει έτσι με:

•  Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών μέτρων ασφαλείας.

•  Συνεχή αναμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων την οποία μπορείτε να βρείτε στο site μας, www. elvetiahotel.gr.

•  Συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της  σε θέματα διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

•  Υποστήριξη των υποκειμένων που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα.

•  Διασφάλιση ότι όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές της « Γ.ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ Α.Ε » είναι συμμορφωμένοι με το Νέο Κανονισμό.

Γνωρίζουμε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν τη βάση για μια συνεργασία εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι εξίσου κεντρική μέριμνα για εμάς και τους υπαλλήλους μας, όπως ο νόμιμος και ευαίσθητος χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων.

Ορίζουμε Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τον Κο ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΗ και θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του από την 25 Μαΐου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση elvetia@elvetiahotel.gr.

Για πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σε σχέση με τα Προσωπικά  Δεδομένα στην « Γ.ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ Α.Ε»  έως την 25η Μαΐου 2018, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση elvetia@elvetiahotel.gr

Με εκτίμηση,

ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου